لینک به «کاربرگ‌های مقطع دکتری» در سایت دانشگاه

برای باز کردن منبع روی https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd کلیک کنید.