راهنمای نصب TeXLive

برای باز کردن منبع روی http://cs.yazd.ac.ir/farshi/TeX-Inst-Guide.pdf کلیک کنید.