تصویر

قال امیرالمومنین علیه السلام
الصیام اجتناب المحارم كما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

امام على علیه السلام فرمود:

روزه پرهیز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز می‌كند.

بحار ج 93 ص 249