فرآیند تعیین گرایش

شرایط انتخاب گرایش دانشجویان کارشناسی

·         تمامی دانشجویان در ترم چهارم تحصیلی خود لازم است پس از شرکت در جلسه معارفه گرایشهای رشته مهندسی کامپیوتر اقدام به انتخاب گرایش نمایند.

·         تمامی دانشجویان مهمان و یا انتقالی که ترم چهارم تحصیلی خود را می‌گذرانند (با احتساب نیمسال‌هایی که در دانشگاه مبدا گذرانده‌اند) نیز لازم است جهت انتخاب گرایش اقدام نمایند.

·         دانشجویان مهمان و انتقالی که در ترمهای بالاتر از ترم چهار در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل شده‌اند نیز لازم است با "مراجعه به معاونت آموزشی دانشکده" در خصوص تعیین گرایش اقدام نمایند.

·         تعیین گرایش دانشجویان با توجه به قوانین مربوطه و ظرفیت هر گرایش و با تصمیم‌گیری شورای دانشکده انجام می‌شود.

·          ممکن است گرایش نهایی دانشجو که توسط دانشکده مشخص شده است، لزوما با گرایش انتخاب شده توسط دانشجو مطابقت نداشته باشد؛ لذا پس از اتمام فرآیند انتخاب گرایش، لازم است تمامی دانشجویان برای اطلاع از گرایش خود، درس امور دانشجویان کارشناسی و اطلاعات جامع گلستان خود (روبروی فیلد رشته) را بررسی نمایند.

 

فرآیند انتخاب گرایش دانشجویان کارشناسی

**مسئولیت پیگیری و اطلاع از نتایج نهایی تعیین گرایش بر عهده دانشجو می‌باشد**

مجری

فعالیت

معاونت آموزشي/ رييس دانشکده/کارشناس دانشکده

·         اطلاع‌رساني به روساي بخش جهت معرفي نماينده براي ايراد توضيحات لازم و تعیین زمان برگزاری جلسه معارفه گرایشها

روسای بخشها

·         تعيين روز مناسب جهت جلسه معارفه گرايشها با نمايندگان معرفي شده

کارشناس دانشکده/ روسای بخشها

·         اطلاع‌رساني به دانشجويان در خصوص زمان و مکان جلسه و توجیهی تعيين گرايش در سامياد

اساتید منتخب

·         برگزاري جلسه توجیهی تعیین گرایش در روز موعود

کارشناس دانشکده

·         فعالسازي نظرسنجی انتخاب گرايش بلافاصله پس از برگزاري جلسه در سامیاد برای دانشجویان

دانشجو

·         انتخاب گرایش دانشجویان در نظرسنجی "انتخاب گرایش" در درس "امور دانشجویان کارشناسی" بلافاصله پس از جلسه تا حداکثر 48 ساعت

کارشناس دانشکده

·         دريافت گزارش نتایج نظرسنجی انتخاب گرايش و اعلام به معاونت آموزشي دانشکده

ریاست دانشکده/معاونت آموزشی

·         تصميم‌گيري در خصوص آمارهاي اعلامي و تقسيم بندي دانشجويان بر اساس اولويتها

کارشناس دانشکده

·         اطلاع‌رساني در خصوص گرايشهاي تعيين شده به دانشجويان در سامیاد درس امور دانشجویان کارشناسی

·         تهیه لیست دانشجویان و ارسال به معاونت آموزشی پردیس

کارشناس آموزش پردیس

·         تعیین گرایش دانشجویان در سیستم گلستان