فرآیند دفاع از پايان‌نامه دانشجویان كارشناسي ارشد

شرایط دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجو و استاد راهنما موظفند شرایط لازم را در آیین نامه و شیوه نامه مربوطه در قسمت قوانین و آیین‌نامه‌ها را بررسی نمایند. از اهم شرایط لازم عبارتند:

·       دانشجویان کارشناسی‌ارشد / دکتری تنها قبل از شروع نیم‌سال بعد، بدون ثبت‌نام نیم‌سال جدید، امکان دفاع از پا‌یان‌نامه / رساله خود را دارند و شهریه دانشجو با توجه به تاریخ‌ دفاع به‌صورت روز شمار محاسبه می‌گردد.

·       *** آخرين تاييد در دانشكده شامل تاييد اساتيد راهنما/مشاور/داوران/معاون دانشكده در گلستان بايد حداقل 10 روز قبل از تاريخ دفاع انجام شده باشد. در غیر این صورت امكان تأييد آن وجود ندارد و بايد زمان دفاع را تغيير داد. ***

·       ترکیب هیات داوران: استاد/استادان راهنما (استاد راهنماي اول رئيس جلسه)، استاد/استادان مشاور، دو نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته داراي مدرك دکتري که يک نفر از آنها بايد خارج از بخش انتخاب گردد.

·     انجام نگارش پايان‌نامه بايد به زبان فارسی مطابق با قوانين نگارش پایان نامه باشد. داشتن چکیده به زبان فارسی و انگلیسی الزامي است. در رابطه با دانشجويان غيرايراني با ارائه درخواست دانشجو و تاييد شوراي بخش/شوراي دانشكده/ شوراي تحصيلات تكميلي امکان تدوین پايان‌نامه به زبان انگلیسی جایگزین زبان فارسی وجود دارد. همچنین در مواردی که استاد راهنما و یا استاد مشاور دانشجو، غیرایرانی است علاوه بر نگارش پايان‌نامه به زبان فارسی امکان نگارش به زبان انگلیسی هم وجود دارد.

·       از سقف 5/1 نمره تشويقي، 1 نمره مربوط به رعايت زمانبندي دفاع به صورت زير است:

o      دانشجويان ورودي مهر/بهمن در صورت دفاع تا پايان شهريور / نيمه بهمن (نيم‌سال چهارم): 1 نمره،

o      تا پايان مهر / 15 اسفند (نيمسال چهارم): 8/0 نمره،

o      تا پايان آبان / پايان فروردين (نيمسال پنجم): 7/0 نمره،

o      تا پايان آذر / پايان ارديبهشت (نيمسال پنجم) 6/0 نمره

o      از ابتداي دي تا 15 اسفند / از ابتداي خرداد تا پايان مهر (نيمسال پنجم) 5/0 نمره تشويقي تعلق ميگيرد.

·       لازم است دانشجو تمامی اهتمام خود جهت کسب درصد مجاز همانندجویی در اولین درخواست را به کارگیرد در صورت عدم کسب حداکثر مجاز 30 درصد همانندی، برای دفعه دوم با پرداخت هزینه مطابق دستورالعمل "فرآیند درخواست دفاع" باید اقدام شود و تمام مسئولیت تاخیر یا افزایش سنوات یا اخراج به دلیل نداشتن سنوات مجاز به عهده دانشجو می‌باشد.

 

 


 

فرآیند انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

** (مسئولیت پیگیری تمامی موارد به عهده دانشجو می‌باشد) **

دانشجو

·       نگارش پايان‌نامه مطابق قوانين نگارش پایان نامه -- (قالب نمونه پايان‌نامه)

·       تحويل پايان‌نامه نهايي شده به استاد راهنما/مشاور

·       در خواست امکان تدوین پايان‌نامه با زبان انگلیسی جایگزین زبان فارسی براي دانشجويان غيرايراني با ارائه درخواست دانشجو و تاييد شوراي بخش/شوراي دانشكده/ شوراي تحصيلات تكميلي

استاد/استادان راهنما

استاد/استادان مشاور

· اظهارنظر در خصوص اصلاحات پايان نامه و انطباق فرمت آن با فرمت اداره تحصیلات تكميلي

دانشجو

· انجام اصلاحات اساتید راهنما و مشاور و گرفتن تاییدیه ایشان

· انجام ارزشیابی استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور در سامانه گلستان

· تکمیل فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 201) توسط دانشجو و تحویل به استاد راهنما

· بررسی موارد عنوان شده در چک لیست (لینک دانلود) و تایید آن و تحویل به استاد راهنما

· ثبت درخواست دفاع از پایان‌نامه در گلستان  و انجام فرآیند همانندجویی

o ضمیمه کردن همزمان فایلهای word و pdf پایان‌نامه جهت انجام فرایند همانندجویی

o لازم به ذکر است که فایل pdf ضمیمه شده همان فایلی است که در اختیار اعضای هیات داوران در جلسه دفاع قرار می‌گیرد.

o ضمنا نسخه word جهت انجام فرآیند همانند‌جویی باید طبق ضوابط زیر تهیه و بارگذاری شود.

دانشجو

· انجام فرآیند همانندجویی با دقت و به صورت کامل با رعایت نکات زیر.

 در صورت عدم رعایت دستورالعمل ممکن است درصد همانندجویی بالاتر از حد مجاز شود بنابراین تمام مسئولیت رعایت مفاد دستورالعمل بر عهده دانشجو بوده و تاخیر یا افزایش سنوات یا اخراج به دلیل نداشتن سنوات به عهده دانشجو می‌باشد.  فرایند همانندجویی در سامانه تا 48 ساعت در روزهای کاری ممکن است به طول بینجامد

o حداکثر مشابهت مجاز در هما‌نندجویی 30 درصد است و اگر حتی 1 درصد بیشتر شود همانندجویی تایید نخواهد شد. جهت جلوگیری از مشابهات اضافی موارد زیر را با دقت در فایل word ی که برای همانندجویی آماده می‌کنید رعایت کنید.

o تمام صفحات ابتدایی از ابتدا تا اولین صفحه فصل اول را حذف کنید. (در واقع حذف صفحات عنوان، بسم الله الرحمن رحیم، تقدیر و تشکر، تعهد، چکیده، تمام فهرست‌ها، ...)

o حذف تمام صفحات انتهایی از آخرین صفحه فصل آخر تا انتها (در واقع حذف صفحات علائم اختصاری، واژنامه، منابع و مآخذ، چکیده انگلیسی، صفجه عنوان انگلیسی و ...)

o حذف صفحه کاور فصل‌ها (اولین صفحه فصل که فقط حاوی اسم فصل است)

o حذف جداول و نمودارها

o در خصوص فایل‌های زی‌پرشین (تک) لازم است کل متن tex پایان نامه را در word کپی پیست کنید و تمام موارد فوق را حتماٌ انجام دهید ("نحوه آماده‌سازی فایل‌های با فرمت زی‌پرشین برای همانندجو")

o حتما سایر نکات ذکر شده در فایل "فرآیند درخواست دفاع" صفحه 35 بند ج را نیز رعایت کنید.

o در صورت عدم تایید همانندجویی، برای دفعه دوم بعد با پرداخت هزینه مطابق دستورالعمل "فرآیند درخواست دفاع" باید اقدام شود و تمام مسئولیت تاخیر یا افزایش سنوات یا اخراج به دلیل نداشتن سنوات مجاز به عهده دانشجو می‌باشد.

استاد/استادان راهنما

· تایید فایل pdf جهت ارائه به داوران و فایل word برای همانندجویی

· تایید درخواست دفاع دانشجو در گلستان

کارشناس همانندجویی دانشکده

·       انجام همانندجویی

o      نکته بسیار مهم: لازم است دانشجو تمامی اهتمام خود جهت کسب درصد مجاز همانندجویی در همان بار اول درخواست را به کارگیرد در صورت عدم کسب حداکثر مجاز 30 درصد همانندی، علاوه بر طولانی شدن فرآیند درخواست دفاع، هزینه همانندجویی بار دوم نیز بر عهده خود دانشجو خواهد بود.

o      همانندجویی برای مرتبه اول: کارشناس همانندجویی دانشکده متن فایل word پیوست را همانندجویی کرده و نتیجه آن را به همراه درصد همانندی با تایید و عدم تایید درخواست دانشجو اعلام می‌نماید (در صورتی که درصد همانندی بالای 30 درصد باشد درخواست دانشجو عدم تایید و به کارتابل استاد راهنما باز می‌گردد در غیر اینصورت درخواست دانشجو تایید خواهد شد و به کارتابل استاد راهنما جهت طی مراحل بعدی ارسال می‌گردد.)

o      همانند جویی برای مرتبه دوم: کارشناس درخواست دفاع را برای پرداخت هزینه همانندجویی به دانشجو ارسال می‌نمایند دانشجو هزینه همانندجویی را پرداخت نموده و درخواست دفاع را تایید می‌نماید پس از آن کارشناس فرایند همانندجویی را مشابه بار اول برای دانشجو تکرار می‌کند.

استاد راهنما

·            مشاهده نتیجه همانندجویی: در صورتی که همانندی کمتر از 30 درصد باشد درخواست تایید و برای استاد راهنمای دوم/مشاور ارسال می‌گردد در غیر اینصورت درخواست دانشجو عدم تایید خواهد شد و لازم است دانشجو با همراهی استاد راهنما اقدام به اصلاح پایان‌نامه نماید و پس از اصلاح مجددا فایلهای اصلاح شده را ضمیمه درخواست دفاع گلستان نموده و فرآیند همانندجویی را تکرار نماید

استاد راهنمای دوم/مشاور

· مشاهده فایل پایان‌نامه و نتیجه همانندجویی و تایید یا عدم‌تایید درخواست دفاع

استاد راهنما

· وارد کردن درخواست در دستور جلسه شورای بخش مربوطه‌ با پیوست نمودن: 1- فرم 201 ، 2- چک لیست دانشکده 3-  pdf نهایی پایان‌نامه که در گلستان بارگذاری شده است

رئیس بخش

· مطابقت درخواست دانشجو با آیین نامه های مربوطه

· طرح در شورای بخش و تعیین داوران و تایید  فرم 201 و بررسی فرم چک لیست دانشکده

· تحویل فرم 201 و  فرم‌ چک لیست به معاون دانشکده

· طرح در شورای دانشکده با پیوست نمودن: 1- فرم 201 ، 2- چک لیست دانشکده 3-  pdf نهایی پایان‌نامه که در گلستان بارگذاری شده است جهت نهایی کردن داوران

معاون دانشکده

· در صورت عدم تایید داوران یا عدم رعایت چک لیست  درخواست به بخش عودت خواهد شد

· تائید فرم 201 توسط معاون دانشکده و تحویل آن به دانشجو

دانشجو

· ارائه فرم 201 به کارشناس دانشکده براي هماهنگی مکان و زمان برگزاری دفاع

· هماهنگي زمان جلسه دفاع با كميته دفاع و تعيين زمان و تاريخ دفاع (رعایت مهلت زمانی 10  روز برای پایان‌نامه ارشد بعد از مرحله تایید معاون دانشکده)

کارشناس آموزش دانشکده

· درج زمان و مکان جلسه دفاع در فرم 201 و تائید آن

دانشجو / رئیس بخش

· مراجعه و ارائه كپي فرم 201 به رییس بخش مربوطه جهت ثبت زمان/مکان/داوران دفاع در گلستان

کارشناس آموزش پردیس

· تایید درخواست دفاع

· در صورت بدهکار بودن دانشجو: ارجاع درخواست دفاع به کارتابل دانشجوی بدهکار و ارسال پیامک به ایشان

دانشجو

· در صورت بدهکار بودن، پرداخت بدهی توسط دانشجو درگلستان و تایید درخواست دفاع

· پرینت اطلاعیه دفاع از سامانه گلستان توسط گزارش 1567

· مراجعه به کارشناس آزمایشگاه دانشکده جهت اطلاع رسانی اطلاعیه دفاع از طریق وب سایت دانشکده

کارشناس آزمایشگاه

· اطلاع رسانی اطلاعیه دفاع از طریق وب سایت دانشکده

استادان  داور (به ترتیب)

· تأييد دريافت پايان نامه و نتیجه همانندجویی توسط استادان داور در سيستم گلستان

معاون دانشکده

· بررسی صحت اطلاعات درج شده  بر اساس فرم شماره 201، همچنین وجود اطلاعیه دفاع در وب‌سایت دانشکده و  بررسی نتیجه همانندجویی سپس تایید درخواست دفاع (رعایت مهلت زمانی 10  روز برای پایان نامه کارشناسی ارشد)

· *** آخرين تاييد در دانشكده شامل تاييد اساتيد راهنما/مشاور/داوران/معاون دانشكده در گلستان بايد حداقل 10 روز قبل از تاريخ دفاع انجام شده باشد. در غیر این صورت امكان تأييد آن وجود ندارد و بايد زمان دفاع را تغيير داد. ***

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

· تعیین استاد ناظر تحصيلات تكميلي ( حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری جلسه دفاع)

کارشناس آموزش پردیس

· تایید درخواست دفاع در سامانه گلستان،  اخذ گزارش های مربوط به دفاع، ارسال گزارش‌های مربوطه به استاد ناظر

دانشجو / هیات داوران

· برگزاری جلسه دفاع در زمان و مکان مقرر مطابق با  مقررات جلسات دفاع

هیات داوران

· ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاع و تکمیل کاربرگ‌های دفاع و تحویل به ناظر جلسه دفاع

استاد راهنما / دفتر دانشكده

· پيگيري پرداخت حق التدريس اساتيد خارج از دانشگاه مطابق فرآيند مربوطه

استاد/استادان راهنما

· ثبت نمره نهایی پایان نامه در سیستم گلستان

رئیس دانشکده

· تایید نمره نهایی پایان نامه

دانشجو

· اصلاح نهايي پايان‌نامه بر اساس نظرات داوران و کاربرگ اصلاحات

· اخذ تایید اصلاح نهایی پايان‌نامه از هیات داوران

· الحاق تعهد نامه امضا شده "رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد" به پايان‌نامه

· تکثیر پايان‌نامه به تعداد لازم و تحویل به استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور

· تحویل فایل الکتریکی پايان‌نامه (به صورت WORD (یاLATEX) و PDF به کتابخانه مرکزی

· ثبت فایل پایان نامه در پرتال "پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران"

· تکمیل کاربرگ ثبت پايان‌نامه در پرتال "پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران"

· تحویل کاربرگ مذکور به همراه تاییدیه اداره آموزش پردیس به کتابخانه مرکزی

·  پیگیری جهت اتمام موفقیت آمیز تمامی مراحل