تمرین شماره 1- مثال های کاربردی از نمادها و نشانه های شهری

با در نظر گرفتن تفاوت های یاد شده بین نماد و نشانه های شهری، با استفاده از بیان تصویری و عکس به ارایه حداقل 5 مثال در مورد هر یک بپردازید.

نحوه ارائه می تواند به صورت فایل پاورپوینت یا فایل وورد همراه با مشخصات کامل دانشجو باشد.

مثال ها لازم نیست حتما داخلی و از شهر یزد باشد. می تواند شامل شهرهای دیگر ایران و یا کشورهای دیگر باشد.