انجمن علمی زبان و ادبيات عرب
ساجد زارع

انجمن علمی زبان و ادبيات عرب

از طريق اين کانال لينک کارگاه ها و سمينارهای مربوط به انجمن علمی زبان و ادبيات عرب فراهم شده و اطلاع رسانی های لازم انجام میشود 

شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی
Iman Rahimipoorعباس تيموري آسفيچيمحسن صالحي وزيريمحمد فرشیمرتضي فياضيحمید کبیری شاه آبادحوا محمودیان

شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی

شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی

انجمن علمی حقوق- دانشگاه یزد
حمید کبیری شاه آباد

انجمن علمی حقوق- دانشگاه یزد

برگزاری جلسات شورای مرکزی انجمن، برگزاری نشست های علمی انجمن

صفحه آدرس لینک کلاس های مجازی انجمن‌های علمی دانشجویی
مریم احمدی زهرانیمحمد حسين ارس خانحسن اروجیمهرانه اشجاريحبیب انصاری سامانیمحمدحسین ایران نژاد پاریزیAli Mohammad Fazilatfarabolfazl morshediMahdi NakhaeinejadIman Rahimipoorجمال برزگري خانقاهپرستو پریورپدرام پيونديمحمد ترکاشوند مرادآبادیعلی تولاییعباس تيموري آسفيچيمحمد مهدی جلیلیسیدرضا جوادیانسید زین العابدین حسینیسید مجتبی حسینی بامکانمحمد حیدریمحمد مهدی حیدریمهدی رجبی هامانهحنیف رحیمی پردنجانیالهام رسولیمحسن رفیعیانساجد زارعجمال زارع پور احمدآباديسیدابراهیم سیفتیمجيد شخصي نيائيامید شیرزادمریم صالح زادهسید کاظم صباغمحمد رضا صمدزاده یزدیزهره عارف منشمنوچهر علی نژادليلا غلامزادهمريم غلامي خسروآباديمحمد فرشیسمیه قاسمیمحمد کمالوندیاسر كریمیعلي محمد لطيفحمیدرضا محبیحوا محمودیانامیر مقامیکاظم مندگاریمحمدعلی موسوی زادهحمید مهرنهادسید محسن میرحسینیفائزه السادات میرفخرالدینیعلي يعقوبي

صفحه آدرس لینک کلاس های مجازی انجمن‌های علمی دانشجویی

جهت مشاهده لینک کلاس مجازی انجمن علمی رشته خود وارد شوید.

 

جلسه مجازی انجمن نانوفناوری
محسن خواجه امینیان

جلسه مجازی انجمن نانوفناوری

جلسه های مجازی و دوره های آموزشی انجمن دانشجویی نانوفناوری برای دانشجویان در این درس برگزار می گردد. این درس زیرمجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تعریف می شود. طبقه آن برای همه دانشجویان دانشگاه است.